Benigne Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)

Wat is Benigne Paroxysmal Postional Vertigo?

Een goedaardige aanvalsgewijze positieafhankelijke draaiduizeligheid.

Oorzaak BPPV
BPPV wordt veroorzaakt door losgebroken oorsteentjes. Deze oorsteentjes van kalkzout calciumcarbonaat (statoliet) bevinden zich in het utriculum, een gedeelte van het binnenoor, en rusten hier in een gelatineuze massa op zintuigharen. Buiging van de zintuigharen informeert de hersenen over evenwicht en positie. De oorsteentjes kunnen losraken door een infectie, een hoofdtrauma of door degeneratie van het binnenoor bij het ouder worden en zich verplaatsen tot in een van de halfcirkelvormige kanalen. Normaal worden deze kanalen alleen geprikkeld door beweging van het hoofd. 

BPPV wordt dus veroorzaakt door oorsteentjes in een deel van het binnenoor waar ze niet horen te zitten en waar ze duizeligheidsklachten geven bij bepaalde hoofdbewegingen.

Kenmerken
Kenmerken van BPPD zijn draaiduizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoalsvoorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken.De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lig. Dit is een kenmerkend verschil van BPPV met andere vormen van duizeligheid.

Omgaan met
Als u te maken krijgt met BPPV kunnen enkele aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten ervoor zorgen dat de klachten zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. Gebruik ’s nachts twee of meer kussens. Voorkom slapen op de “aangedane” zijde. Stap ’s ochtends rustig uit bed en blijf voor het uit bed stappen een minuutje op de randje van het bed zitten. Voorkom vooroverbuigen om iets op te pakken en het hoofd te ver naar achteren buigen om bijvoorbeeld naar het plafond te kijken. Wees bijvoorbeeld voorzichtig als uw haar gewassen wordt bij de kapper.

Beloop
Bij één op de drie patiënten keert de BPPV weer terug binnen het eerste jaar na de behandeling. Binnen vijf jaar is dit zelfs het geval bij 50%. Mocht de BPPV weer terugkeren, neemt u dan weer contact op met uw fysiotherapeut. Deze zal u dan behandelen met de hiervoor beschreven Epley manoeuvre, gevolgd door de thuisoefeningen. Belangrijk om te weten is dat BPPV dat de verschijnselen op den duur vanzelf verdwijnen. De verschijnselen hebben de neiging om plotseling op te komen en weer even plotseling te verdwijnen. Desondanks hebben verschillende vormen van behandelen en oefentherapie hun effectiviteit bewezen. Binnen het MTC maken wij gebruik van deze technieken om u op deze manier zo snel en goed mogelijk van uw klachten te verlossen. 

Behandeling
BPPV is een veroorzaker van duizeligheid die vaak goed te behandelen is.
Voorbereiding
In verband met eventuele duizeligheid is het prettig dat er iemand meegaat om u te brengen en halen. De meeste mensen voelen zich na het onderzoek weer prima, maar soms kan een onaangenaam gevoel of duizeligheid nog even aanhouden.

Test en Manoeuvre
De behandeling start met de Dix-Hallpike test. Deze test wordt uitgevoerd om vast te stellen of de aandoening BPPD aanwezig is. De Dix-Hallpike test wordt ook wel de kiep-proef genoemd. Tijdens de Dix-Hallpike test gaat u eerst op de behandelbank zitten en daarna helpt de fysiotherapeut u om zo snel mogelijk te gaan liggen. Als u bij de Dix-Hallpike test duizeligheidsklachten ervaart en de fysiotherapeut daarnaast bepaalde oogbewegingen ziet, wordt de Modified Epley manoeuvre of de Modified Semont Manoeuvre toegepast. Hierbij helpt de fysiotherapeut u een aantal draaiingen te maken met uw hoofd om de oorsteentjes te verplaatsen van een gevoelig deel van het oor naar een minder gevoelige plaats, waar ze geen klachten meer geven.

Na de behandeling
Wacht na de behandeling 10 minuten voordat u naar huis gaat en rijd niet zelf naar huis! De eerste 2 nachten na de behandeling moet u half rechtop slapen (in een hoek van 45°). Zet daarvoor het hoofdeinde van bed omhoog of leg extra kussens onder uw hoofd. De eerste 2 dagen na de behandeling moet u proberen om uw hoofd rechtop te houden. Ga daarom niet naar de tandarts of kapper en probeer bukken en omhoog kijken, te vermijden.