Groepstherapie

COPD - Longreactivering

Wat betekent longreactivering?

 • vergroten van uw uithoudingsvermogen en spierkracht.
 • het leniger maken van spieren en gewrichten.
 • aanleren van een goede hoesttechniek.

 • leren, om de energie die u wel heeft zo economisch mogelijk te gebruiken.

 • leren uw eigen grenzen aan te houden.

 • voorlichting omtrent het ziektebeeld en inhalatietechnieken.

De duur van het longreactiveringsprogramma:
6 maanden: 2x per week 1 uur, daarna
4 weken: 1x per week 1 uur om af te bouwen.

 • Werken aan uw gezondheid
 • op uw eigen niveau
 • in kleine groepjes
 • onder leiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten
 • rekening houdend met uw mogelijkheden en beperkingen

Mensen met een longaandoening kunnen in de regio Arnhem deelnemen aan een programma ter reactivering.

ASTMA en COPD patienten hebben vaak een beperkte lichamelijke conditie en minder weerstand tegen infecties. Door middel van een bewegingsprogramma willen we bereiken dat u weer actiever wordt en dat u zich prettiger zult gaan voelen.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, vraag het dan aan uw longarts. hij kan bepalen of dit voor u geschikt is.

Het totale programma is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen longartsen, fysiotherapeuten en de longverpleegkundigen van de Thuiszorg en de ziekenhuizen in de regio.

Wat betekent dit nu in de praktijk?
Na het onderzoek door de longarts volgt een afspraak met een van de deelnemende fysiotherapiepraktijken. Daar besluit u na een intakegesprek en het bepalen van uw conditie of u deelneemt aan de groepstraining.

De wijkverpleegkundige
3 maanden na het begin van reactiveringsprogramma kunt u bezoek krijgen van de wijkverpleegkundige van de Thuiszorg.

Wat houdt dit bezoek in?

 • Het bespreken van de beperkingen / klachten, die u ervaart in het dagelijks leven.
 • het juiste gebruik van de medicijnen en mogelijke bijwerkingen.
 • handhaven van de normale dagelijkse bezigheden.
 • bespreken van eventuele aanpassingen in uw woonsituatie.
 • bespreken van leefregels, rookgedrag of aanpassingen van de daginvulling.
 • bij allergie: saneringsadviezen.

Samen kunt u zoeken naar oplossingen van door u ervaren problemen.
Op de polikliniek kunt u terecht bij de longverpleegkundige voor begeleiding en instructie.

Nazorg:
In de loop van de reactivering wordt met u overlegd hoe u na afloop het bereikte resultaat zelfstandig kunt onderhouden.

Dit longreactiveringsprogramma wordt door uw ziekenkostenverzekering vergoed. Meestal worden ook uw reiskosten vergoed.

Heeft u nog vragen ? Voor verder informatie kunt u terecht bij contact.