info@fyzio.nl

Groepstherapie

Reuma

aangesloten bij het reumanetwerk Achterhoek de Liemers

Groepstherapie blijkt effectief te zijn.

  • vergroten van uw conditie
  • het leniger maken van spieren en gewrichten.
  • leren, om de energie die u wel heeft zo goed mogelijk te gebruiken.
  • leren uw eigen grenzen aan te houden.
  • voorlichting omtrent reuma
  • de groep heeft een postieve effect

De Reumaoefengroepen reageren zeer positief.
Een groep van zeven fysiotherapie / oefentherapie Cesar praktijken in de regio Achterhoek - Liemers, heeft in samenwerking met het netwerk Veenendaal een nieuw behandelprotocol voor reumatoïde artritis, polyarthrosis, en Bechterew patiënten opgezet. De kosten van dit behandelplan vallen volledig binnen de voorwaarden van de zorgverzekering.

Mogeijkheden voor patiénten
Patiënten met de diagnose reumatoïde artritis, polyarthrosis of Bechterew kunnen nu binnen de aangesloten praktijken terecht voor het behandelprotocol. Hierbij wordt uitgegaan van het verkregen inzicht uit een recent afgerond groot onderzoek te Leiden. Patiënten blijken het meest gebaat te zijn met gerichte oefentherapie in groepen. 

Doel
Het doel van de groepsbehandelingen is een grotere functie te verkrijgen van ADL (algemeen dagelijks leven) tot mogelijk zelfstandig sporten. Hierdoor kunnen de verworven mogelijkheden onderhouden blijven.

Veranderingen
Elke zes maanden worden de functiemogelijkheden opnieuw getest. Bij veranderingen wordt het programma indien nodig aangepast. Dit kan ook zelfstandig sporten zijn, wanneer de patient niet meer binnen de criteria valt. Omdat voor veel patiënten reguliere sport te belastend is, heeft Fyzio de Medische Fitness op Maat. Ook het volgen van de Medische Fitness op Maat  blijkt zeer effectief te zijn voor het behoud van zoveel mogelijk functies.