Wat is bekkenfysiotherapie?

Therapeut:Maaike Tomassen

Wanneer bekkenfysiotherapie?

 • ongewild urine- of ontlastingverlies 
 • frequente aandrang 
 • problemen met de toiletgang 
 • pijn bij gemeenschap 
 • verzakking van de baarmoeder, blaas of darm 
 • voor en na operaties in buik en bekkenregio 
 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen 
 • rug- of bekkenpijn 
 • zwangerschap en goed herstellen na een zwangerschap

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie.

Klachten in het bekken en buikgebied kunnen een grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Vaak kan de bekkenfysiotherapie u helpen met deze klachten. U kunt doorverwezen worden door uw huisarts of specialist, maar u kunt ook zelf contact op nemen met onze bekkenfysiotherapeut via DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie).

Bekkenbodem spieren steunen de lage buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat). Ze hebben een doorlaatfunctie bij toiletbezoek en spelen een rol bij seksualiteit. Als de bekkenbodem spieren niet goed functioneren kunnen er problemen ontstaan met plassen en/of ontlasten, er kan pijn ontstaan bij vrijen of er kunnen erectie stoornissenoptreden.

De klachten kunnen ook te maken hebben met zwangerschap of bevalling. Verder spelen de bekkenbodem spieren een rol bij de stabiliteit van het bekken en de lage rug. Een klacht in het bekken of de lage rug kan leiden tot een functiestoornis van de bekkenbodem spieren en omgekeerd.

Klachten in het gebied van het bekken, de buik en de bekkenbodem komen voor bij zowel vrouwen als mannen en zijn niet aan leeftijd gebonden.


Wanneer bekkenfysiotherapie?

 • ongewild urine- of ontlastingverlies 
 • frequente aandrang 
 • problemen met de toiletgang 
 • pijn bij gemeenschap 
 • verzakking van de baarmoeder, blaas of darm 
 • voor en na operaties in buik en bekkenregio 
 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen 
 • rug- of bekkenpijn 
 • zwangerschap en goed herstellen na een zwangerschap

Mogelijkheden bekkenfysiotherapie 
Na een uitgebreid intakegesprek en meestal ook een lichamelijk onderzoek wordt met u een behandelplan opgesteld. U krijgt informatie over de oorzaak en gevolgen van uw klacht en advies over toiletgedrag en over houding en beweging. De gevolgen van uw klacht voor de spieren rond bekken, lage rug en de bekkenbodem worden met u besproken.

De behandeling kan o.a. bestaan uit:

 • bewustwordingsoefeningen om de bekkenbodem te leren voelen
 • oefeningen die de kracht verbeteren
 • ontspanningsoefeningen
 • coördinatie oefeningen
 • adviezen over het toepassen van de oefeningen in het dagelijks leven
 • draag- en tiltechnieken om het bekken beter te belasten.
 • ademhaling in relatie met uw klacht

Als het een meerwaarde biedt voor de behandeling kan een inwendig onderzoek of behandeling (biofeedback/myofeedback , ballontraining) tot de mogelijkheden behoren. Dit gebeurt alleen na zorgvuldig overleg met u en vanzelfsprekend met uw instemming.

Wat is biofeedback?
Een speciale vorm van bekkenfysiotherapie is biofeedback. De bekkenfysiotherapeut beoordeelt bij deze vorm van therapie de bekkenbodem inwendig met behulp van een probe. Hiermee wordt in de schede of de anus de spieractiviteit tijdens de oefeningen gemeten. Via een beeldscherm krijgt u informatie over het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren. U kunt de bewegingen van uw bekkenbodem zien: zo wordt u zich meer bewust van deze spieren, waardoor u ze beter kunt gaan oefenen en gebruiken. U krijgt duidelijke feedback over uw spieractiviteit.

Door wie wordt het toegepast?
Deze therapie wordt toegepast door een bekkenfysiotherapeut. Zij heeft eerst de basisopleiding fysiotherapie voltooid. Daarna heeft de bekkenfysiotherapeut de post-HBO opleiding bekkenfysiotherapie (SOMT Amersfoort) gevolgd.
Zij is een geregistreerd bekkenfysiotherapeut en is bevoegd om inwendige technieken toe te passen.
De bekkenfyiotherapeut in onze praktijk neemt deel aan het bekkenbodemteam en kan maandelijks overleggen met uroloog, gynaecoloog, MLD arts en seksuoloog in het Rijnstate ziekenhuis.

Bijwerkingen en risico's
Aan bekkenfysiotherapie zijn geen bijwerkingen of risico's verbonden.

Links

www.nvfb.nl
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pré- en postpartum gezondheidszorg. Voor informatie over bekkenfysiotherapie en een lijst met geregistreerde bekkenfysiotherapeuten in uw regio.

www.kngf.nl
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Algemene informatie over fysiotherapie, en een lijst met in het kwaliteitsregister opgenomen fysiotherapeuten.

www.nvog.nl
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

www.nvu.nl
Nederlandse Vereniging voor Urologie.

www.allesoverurologie.nl
site van de nvu in samenwerking met patiëntenverenigingen.

www.urolog.nl
site met veel patiënteninformatie over urologie.

www.nvvs.info
Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie.

www.dietist.nl
site van de Nederlandse Vereniging voor Diëtetiek.

www.bekkenbodem.net ofwww.incontinentie.nl
site van de SPB (Stichting Bekkenbodem Patiënten).

www.mlds.nl
site van de MaagLeverDarm-Stichting.

www.pvvn.nl
site van de PatiëntenVereniging Voor Neurostimulatie.

www.stomavereniging.nl
site van de patiëntenvereniging voor stomadragers.

www.fysiovergoeding.nl
site over vergoedingen voor fysiotherapie, o.a. de zogenaamde chronische lijst.