Geriatriefysiotherapie

Therapeut: Rianne Wassink

Welke doelgroep heeft de  geriatriefysiotherapeut? 

Het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen.

Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

Waarop richt zich de geriatriefysiotherapeut
De geriatriefysiotherapie is er op gericht dat de spierkracht op peil blijft, dat de gewrichten zo mobiel als mogelijk blijven en dat het uithoudingsvermogen zich op een bij de leeftijd passend niveau handhaaft. 

Ouderen zijn heel goed te trainen en over het algemeen voelen getrainde ouderen zich beter, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht. Hierdoor verbeterd het lichamelijk functioneren en wordt verdere achteruitgang voorkomen, waardoor de cliënt zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren in het dagelijkse handelen. Ook adviseert de geriatriefysiotherapeut bij het kiezen van de juiste hulpmiddelen en eventuele aanpassingen in de thuissituatie.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

Daarnaast werkt de geriatriefysiotherapeut multidisciplinair, dit wilt zeggen dat indien nodig er meerdere hulpverleners ingeschakeld kunnen worden zoals de ergotherapeut of de logopedist.