Kritische ontwikkelingsbegeleiding
volgens Hendrickx - systeemgerichte totaalmethode (deelnemer van het VKOH netwerk)

Therapeut: Henk-Jan Marselje

Systeemgerichte totaalmethode

Systeem = de mens

Totaalmethode = gericht op de totale mens met zijn

  • motoriek
  • gevoeligheid
  • emoties
  • leer(on-)mogelijkheden
  • motivaties
  • omgeving

Wat zie je bij een ontredderd kind?
Van een baby die niet gaat rollen tot ouderen met schrijfproblemen, quadriplegie bij kinderen of hemi-plegie (op basis van een herseninfarct) bij ouderen, RSI-klachten, concentratie- en gedragsproblemen: allemaal klachten die direct of indirect te maken hebben met het sturen van bewegingen.

Wat gebeurt er tijdens de therapie
Deze therapie bestaat uit onbewuste sturing enerzijds en gerichte bewegingsopdrachten anderzijds. Kritisch gebracht. Kritisch in de zin van op het randje van wat wel en niet kan voor de persoon en naar de omgeving toe. Met als hoofddoel: het stimuleren van de normale ontwikkeling. Structureel opgebouwd. De natuurlijke ontwikkeling wordt weer op gang gebracht. Het gedragssysteem wordt hersteld. De behandelde persoon kan vol zelfvertrouwen en open voor uitdagingen verder. We maken dus wakker wat al in het kind aanwezig is, maar niet gebruikt wordt.

Een praktisch voorbeeld: Het kind kan niet goed schrijven. We gaan niet het schrijven zelf aanpakken, maar het waarom lukt het het kind niet om de pen goed vast te houden? Welke processen gaan daaraan vooraf. En daar gaan we mee aan de slag. En vaak gaat het kind dan "spontaan" de pen beter tot goed vasthouden. Zonder dat we daarover met het kind gesproken hebben. 

Waarom deze vorm van therapie?
De nadruk ligt op het veranderproces van het (motorische)gedrag wat (kan) leiden tot een ander gedrag, waar de vooraf aanwezige problemen geen plaats meer hebben. Dus niet op functioneel of taakgericht niveau, omdat dat teveel beperkingen kent:

De standaard kinderfysiotherapie is gebaseerd op een analyse van de motorische taak en een aanpakken van datgene wat er fout is. De dan gevonden oplossing kent een beperkt werkgebied.