Manuele Therapie
(lid van NVMT)

Therapeut:

Wat is Manuele Therapie?

 • Doel:
  • Het beter laten functioneren van de gewrichten.
  • De houding en bewegingen verbeteren.
  • Met een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
 • Effect:
  • Verbetering van de bewegingsvrijheid.
  • Afname van pijn.
 • Verder:
  • Instructies, adviezen en begeleiding
  • inzicht in gezond bewegen.
 • Extra modules:
  • McKenzie: oefentherapie oefentherapie
  • Mulligan concept: mobiliseren
  • Buttler: gericht op inklemming van de zenuw

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
- hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
- nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
- lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
- hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
- duizeligheid bij het bewegen van de nek;
- kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
- heupklachten.
Als tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.
Behandeling: effectieve therapie
De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Behandeling: specifiek effectieve therapie
Manueeltherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte en niet bij patiënten aan huis. Verantwoorde manueeltherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte, specifieke outillage en meetinstrumenten.  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Veelgestelde vragen
Voor wie?
Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.
Kosten
Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.
Wat is de definitie van een manipulatie ?
De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low trust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.
Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik ?
Er kan een ‘ hoorbare klik’  optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als  een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. "rechtzetten" door “kraken” wat vaker wordt beweerd.
Is de manipulatie alleen voorbehouden aan de manueel therapeut binnen de afspraken van het NVMT en KNGF, of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd. Zonder declaratie uiteraard.
Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut/manueel therapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.
Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?
Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.
Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?
Het beleid voor manuele therapie is:

 • Manueel therapeutisch onderzoek
 • Proefbehandeling manuele therapie
 • Evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is
 • Gem. 6 behandelsessies behandelen met manuele therapie