Wat is neurorevalidatie?
 Neurorevalidatie is een revalidatievorm voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, (NAH).

Therapeut: Ruud Gerritsen

Het globale traject: 

  • Anamnese: hierbij komt de hulpvraag en de inventarisatie van beperkingen aan bod.
  • Testen: er worden testen uitgevoerd die aansluiten op de hulpvraag en/of beperkingen.
  • Behandeling: de behandelingen worden functioneel aangeboden en sluiten op uw hulpvraag aan.
  • Evaluatie: de evaluatie periode zal afhankelijk zijn van uw hulpvraag en of de behandeldoelen zijn bereikt.  Dit wordt in samenspraak met u en eventueel uw omgeving besproken.

Hieronder vallen onder meer de aandoeningen:

  • CVA (beroerte),
  • TIA,
  • Parkinson, 
  • Multiple Sclerose (MS)
  • en traumatisch hersenletsel.

Deze aandoeningen zijn voorbeelden van centraal neurologisch letsel, d.w.z. letsel in de hersenen en/of het ruggenmerg. 

Wat doet de fysiotherapeut?  
De fysiotherapeut brengt de hulpvraag en het niveau van functioneren in kaart door middel van een uitgebreide anamnese (vraaggesprek ) en verschillende testen. Afhankelijk van de hulpvraag, zal het behandeltraject starten.

De nadruk wordt gelegd op de zelfstandigheid van de patiënt, mits dit verantwoord en veilig genoeg is. De therapeut zal u, de patiënt, motiveren en stimuleren om de belastbaarheid van uw lichaam te optimaliseren door middel van functionele training. De training kan te maken hebben met transfers (van lig naar zit, zit naar stand, etc.), algehele conditie training en looptraining.

In deze tijd wordt er veel gevraagd van de partner, mantelzorger of familie van de patiënt. Het is belangrijk dat deze persoon of personen weten hoe je de patient in kwestie kunt helpen. Moet je juist wel de helpende hand bieden of juist niet? Moet je juist wel motiveren of juist niet in dergelijke situaties. Dat zijn vragen waar de fysiotherapeut u bij kan helpen.

Hij adviseert, instrueert en begeleidt de patient en omgeving.