Parkinson 

(Fyzio is aangesloten bij het Parkinsonnetwerk )

Therapeut:

Parkinson in de groep

  • werken aan je conditie
  • werken aan de coördinatie
  • werken aan de balans
  • funktioneel gericht
  • persoons gerichte aanpak

Waar staat 'Parkinsonnet' voor?
ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. In een groot aantal regio's in Nederland is inmiddels een ParkinsonNet aanwezig. In de meeste regio's zijn de volgende zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet: de neurologen en parkinsonverpleegkundige(n) van het regionale ziekenhuis en fysiotherapeuten, oefentherapeuten (Cesar en Mensendieck), logopedisten en ergotherapeuten werkzaam in de regio rondom het ziekenhuis. In de toekomst worden de ParkinsonNet netwerken uitgebreid met andere zorgverleners.

Waarom is er een ParkinsonNet?
Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan. Hierdoor zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het is hierbij van belang dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. 

Wat is de meerwaarde van een ParkinsonNet-therapeut?
De therapeuten van ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Daarnaast werken ParkinsonNet-therapeuten nauw samen met de neurologen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor de mensen met de ziekte van Parkinson.

ParkinsonNet-specialisten

• Neurologen: Drs. A.T.M. Hageman, Dr. J. Hofmeier en Drs. J.C.F. van der Wielen-Jongen

• Parkinsonverpleegkundige: Mw. H.A. Hartholt (tel. 599684) 

• Fysiotherapeute:Ruud Gerritsen (tel. 330112) 

• Ergotherapeute: Mw. A. Korthout (ziekenhuis Zevenaar tel. 599632) en Mw. K. Snel(Liemerije tel. 06 42149763) 

• Logopediste: Mw. M. Hakken, ziekenhuis Zevenaar (tel. 599679)

Van wie is ParkinsonNet?
ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Parkinson Patiënten Vereniging.


Nog vragen?

Meer informatie over de ziekte van Parkinson en het ParkinsonNet vindt u op: www.parkinsonweb.nl 

U kunt ook een e-mail sturen naar: informatie@parkinsonnet.nl 

Correspondentieadres: Coördinator ParkinsonNet p/a UMC St Radboud, afdeling Neurologie (913), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen