Psychosomatische fysiotherapie
(lid van NFP)

Therapeut:

psychosomatisch?

Begeleiden en ondersteunen bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. (Door de directe of indirecte samenhang tussen lichaam en geest komen beide aspecten aan de orde.)

Waar nodig en mogelijk worden leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken.

U leert weer luisteren naar uw eigen lichaam.

Wat zijn psychosomatische klachten?
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten waar de arts mogelijk geen lichamelijke/medische verklaring voor kan geven. Voor u niet altijd even makkelijk want het kan zijn dat u zich door arts en uw sociale omgeving onbegrepen voelt.

Aan wat voor soort klachten kunt u denken?

 • De klachten kunnen zich uiten in de vorm van:
 • Spierpijnen, rug-, nek-, en bekkenklachten
 • Hoofdpijn
 • Benauwdheid of moeite met ademhalen, hartkloppingen
 • Chronische vermoeidheid, burnout
 • Slaapstoornissen
 • Maag- en darmklachten
 • Angstig of depressief zijn
 • Piekeren, lusteloosheid
 • Geen zin in seks
 • Algeheel gevoel van onbehagen, niet meer kunnen genieten
 • Zich niet kunnen ontspannen of tot rust kunnen komen
 • Slechte concentratie

Hoe kunnen deze klachten ontstaan?
Iedereen heeft wel eens met spanningen te maken, dat is normaal. Soms uit dit zich in lichamelijke klachten die meestal vanzelf weer verdwijnen. Wanneer deze spanningen langer aanhouden of extreem hoog zijn kunnen deze aanhoudende lichamelijke en psychische klachten veroorzaken.
Bij ernstige spanning (stress) kunt u denken aan:

 • hoog ervaren werkdruk,
 • conflicten,
 • relatieproblemen,
 • ernstige ziekteprocessen,
 • emotionele gebeurtenissen,
 • verlies van dierbaren.

Stress kan ook ontstaan doordat u in het verleden, bijvoorbeeld door opvoeding, bepaalde automatismen heeft aangeleerd, die in een huidige situatie a-functioneel zijn en onbewust stress kunnen opleveren.

Waaruit bestaat de behandeling?
Allereerst zal er een gesprek en onderzoek plaatsvinden waarin uw klachten en hulpvraag in beeld worden gebracht. Hierbij wordt er zowel naar lichamelijk als psychische klachten gekeken. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten ter verduidelijking. Hierna wordt er samen met u een behandelplan opgemaakt, het doel van de therapie vastgelegd en uw eigen inbreng in het herstelproces besproken.
Afhankelijk van het ingezette behandelplan zal aandacht worden besteed aan een of meerdere van de volgende onderdelen:

 • Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg
 • Aanleren van ontspanning- en bewustwordingsoefeningen
 • Houding- en bewegingsoefeningen en adviezen
 • Massage- en warmteoefeningen
 • Begeleidende gesprekken ter ondersteuning

Er wordt een actieve inzet van u verwacht waarbij u leert zelf invloed op uw gezondheid te krijgen, waardoor u na de behandeling beter in staat zal zijn om uw klachten te voorkomen, te herkennen of aan te pakken.

Praktische informatie
De behandeling duurt een half uur per keer. Psychosomatische fysiotherapie valt onder de noemer fysiotherapie, wat inhoudt dat de behandelingen op dezelfde wijze vergoed worden.
Op het polisblad kunt u kijken hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Bij onze secretaresses kunt u ook informatie hierover krijgen.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende site:
Vereniging voor psychosomatische fysiotherapie N.F.P.: www.psychosomatischefysiotherapie.nl